ההרשמה לתוכנית מושל תיפתח ב-11 ביוני 2023

image failed to load

מועמד.ת יקר.ה,

שמחים שבחרת להגיש את מועמדותך לתוכנית מושל!

טרם הגשת מועמדותך, אנא וודא.י כי הינך עומד.ת בקריטריונים הבאים:

  • הינך מתחיל.ה לימודי תואר ראשון בתחום ובמוסד לימוד בהם תומכת התוכנית, כמפורט בעמוד מידע למועמדים באתר תוכנית מושל >> https://moshalprogram.org.il/candidates/
  • מצב סוציו-אקונומי מאתגר ביותר: חוסר יכולת לממן את הלימודים עקב קשיים כלכליים משמעותיים ו/או היעדר עורף משפחתי תומך.
  • יש באפשרותך לספק את רשימת המסמכים הדרושים המפורטת כאן.

במידה והינך עונה על קריטריונים אלו, נשמח לבחון את מועמדותך.

×
Copyright Trending - Talent © | All rights reserved